Εκτύπωση

Άγιος Ιωάννης και Άγιος Γεώργιος

Για τις εκκλησίες του Αγίου Ιωάννη και Αγίου Γεωργίου δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία αλλά ούτε και κάποιο χάλασμα για να υποδεικνύει τον ακριβή τόπο ανέγερσής τους. Από αφηγήσεις παλαιών κατοίκων του Πραστού, γνωρίζουμε ότι η πρώτη ήταν στην τοποθεσία «Φρι» και η δεύτερη κοντά στη γέφυρα που συνέδεε το κέντρο του χωριού με τη συνοικία «Στόλος».