Εκτύπωση

Αγία Παρασκευή

Μόνο ένα τμήμα του ιερού της έχει διασωθεί. Βρίσκεται στην αυλή του σπιτιού του δάσκαλου Ηλία Ι. Βλαχοπαναγιώτη.

Παλαιότερα ήταν αρχοντικό των Μερικαίων