Εκτύπωση

Άγιος Αθανάσιος

Είναι η αρχαιότερη εκκλησία του Πραστου. Κατά τον καθηγητή- βυζαντινολόγο Ανδρέα Ξυγγόπουλο έχει κτισθεί τον 15ο αιώνα. Χαρακτηριστικό του ναού αυτού, είναι η έλλειψη παραθύρων.

Ο ναός του Αγίου Αθανασίου εφάπτεται σχεδόν στον Πύργο του Μερίκα, ενώ σήμερα έχει αποκατασταθεί με την συγχρηματοδότηση της Ε.Ε και του Ελληνικού Δημοσίου.