Εκτύπωση

Άγιος Δημήτριος

Ο Ναός του Αγίου Δημητρίου είναι βυζαντινού ρυθμού – τύπου καμάρας. Κτίσθηκε επί τουρκοκρατίας και είναι παλαιότερη της εκκλησίας των Ταξιαρχών. Το δεσποτικό και τα στασίδια του έχουν μεταφερθεί στην εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους, του Λεωνιδίου, όπως αναφέρει ο Γ. Παπαγεωργίου στο βιβλίο του «ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΤΟΥ».

Οι αγιογραφίες του είναι κατεστραμμένες. Έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στο πίσω μέρος του ναού είναι ο τάφος του επισκόπου Παρθενίου. Σε πέτρινη πλάκα επί του βράχου υπάρχει σχετική επιγραφή. Ο Παρθένιος πέθανε το 1755 στον Πραστό.