Εκτύπωση

Η Παναγία (Μητρόπολη)

Ο ναός της Παναγίας κτίσθηκε το 1762 και είναι βασιλικού ρυθμού. Ήταν η μητρόπολη του Πραστού μέχρι την πυρπόλησή της από τις ορδές του Ιμπραήμ τον Ιούλιο του 1826. Σήμερα είναι ερειπωμένη χωρίς στέγη.

Πάνω από την κεντρική πόρτα του ναού, υπάρχει εντοιχισμένη μία πέτρινη πλάκα με την επιγραφή :


ΕΥΜΕΝΕΤΕΙΡΑ ΑΝΑΣΣΑ
ΤΕ ΟΙΣ ΠΡΟΠΟΛΟΙΣΙΝ Ο
ΠΑΣ ΕΔΩΡΑ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ
ΟΛΒΙΑ ΣΩ ΤΕΜΕΝΕΙ ΤΕΥΞΑΝ
ΟΠΕΡ ΠΡΑΣΤΟΥ ΝΑΣ ΗΡΕΣΕΗΣ ΔΑ-
ΠΑΝΗΣΙΝ, ΣΠΟΥΔΗ ΗΔΕ ΠΟΝΩ
ΕΙΝΕΚΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ
ΕΥΤΕΡΕΟΝΤΟΣ ΕΙΝ ΔΙΕΠΩΝ
ΚΕΘΕΔΡΗΝ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
ΠΟΙΗΤΗΣ Δ’ ΕΠΕΩΝ ΕΜΜΑ-
ΝΟΥΗΛ ΤΡΟΧΑΝΗΣ ΑΨΞΒ
ΕΠΙΣΤΑΤΟΥ ΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΘΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ


Το περίτεχνο τέμπλο της, μεταφέρθηκε στο Λεωνίδιο και στολίζει σήμερα την εκεί εκκλησία της Παναγίας.