Εκτύπωση

Nαός των Ταξιαρχών

Ο ναός των Ταξιαρχών κτίσθηκε το 1732 και είναι βυζαντινού ρυθμού. Κατά το πέρασμα του Ιμπραήμ από το χωριό, ο ναός αυτός δεν πυρπολήθηκε. Η αγιογράφησή του υπέστη κατά καιρούς ανεπίτρεπτες παρεμβάσεις. Μεγάλο τμήμα του καλύφθηκε με υδρόχρωμα. Το ασβέστωμα των εξωτερικών τοίχων του κάλυψε τον ωραίο φαιοκίτρινο πωρόλιθο.

Η καθαίρεση των νεότερων επιχρισμάτων του (εσωτερικά και εξωτερικά) θα αποκάλυπτε και την παραδοσιακή αγιογράφηση και την υπέροχη τοιχοποιία του ναού. Στο δάπεδο του υπάρχει σκαλιστός δικέφαλος αετός με μία κυκλική επιγραφή που αναφέρει:


ΑΡΧΙΕΡΑΤΟΥΝΤΟΣ ΡΕΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΤΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΕΠΙΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ ΚΑΤΕΣΤΡΩΘΗ
ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΔΙ’ΕΞΟΔΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΤΕΛΟΥ,
ΤΟΥ ΚΤΗΤΟΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ,
ΑΨΛΒ’ ΜΑΡΤΙΟΥ