Εκτύπωση

Παναγία η Στολιώτισσα

Ο ναός της Παναγίας της Στολιώτισσας έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς. Το μοναδικό τμήμα που διασώζεται ακόμη είναι αυτό από το ιερό της. Η χρονολογία ανεγέρσεως της δεν είναι γνωστή.

Η εικόνα της Παναγίας, που προφανώς δεν κάηκε όταν η εκκλησία πυρπολήθηκε, έχει μεταφερθεί στην Εκκλησία των Ταξιαρχών.